۱۴۰۳-۰۴-۲۴ ۱:۴۲ ق٫ظ

۱۰ چیزی که فقط افراد باهوش عاطفی در مورد دیگران متوجه می شوند

۱۰ چیزی که فقط افراد باهوش عاطفی در مورد دیگران متوجه می شوند

۱۰ چیزی که فقط افراد باهوش عاطفی در مورد دیگران متوجه می شوند

افراد باهوش عاطفی
افراد باهوش عاطفی

افراد باهوش عاطفی

افراد باهوش عاطفی نه تنها می توانند عواطف دیگران را تشخیص دهند، بلکه خودشان نیز می توانند آن احساسات را تجربه و درک کنند. 

آنها می توانند خود را به جای دیگران بگذارند و حمایت واقعی را ارائه دهند.

بیایید دریابیم که افراد باهوش عاطفی به چه چیزهایی در مورد دیگران توجه می کنند.

۱) زبان بدن

افراد باهوش عاطفی زبان بدن را می‌خوانند مثل اینکه کتاب می‌خوانند.

آنها می‌توانند از طریق حالت بدن، حرکات چشم و حالات چهره بفهمند که دیگران چه احساسی دارند.

برای مثال، اگر کسی بازوهای خود را متقاطع کند، ممکن است احساس ناراحتی یا دفاعی کند.

اگر کسی به طور مداوم از تماس چشمی اجتناب کند، ممکن است احساس خجالت یا عدم اعتماد به نفس کند.

اگر کسی جویدن ناخن، دست و پا زدن با اشیاء یا کشیدن لباس داشته باشد، ممکن است احساس اضطراب یا استرس کند.

افراد باهوش عاطفی از زبان بدن برای درک بهتر دیگران استفاده می کنند.

آنها می توانند از آن برای برقراری ارتباط موثرتر، ایجاد روابط قوی تر و ایجاد تأثیر مثبت تر بر جهان استفاده کنند.

در اینجا چند نکته برای بهبود توانایی شما در خواندن زبان بدن آورده شده است:

 • به طور کلی به افراد توجه کنید.
 • به حالت بدن، حرکات چشم و حالات چهره توجه کنید.
 • به الگوهای رفتاری توجه کنید.
 • از زمینه آگاه باشید.

با تمرین، می توانید زبان بدن را مانند یک متخصص بخوانید.

۲) عدم تطابق

وقتی کسی چیزی می گوید که با زبان بدنش همخوانی ندارد، این را می نامند عدم تطابق.

افراد باهوش عاطفی می توانند این عدم تطابق را تشخیص دهند.

عدم تطابق می تواند نشانه ای از این باشد که فرد دروغ می گوید، احساسات واقعی خود را پنهان می کند یا فقط در حال بازی نقش است.

به عنوان مثال، اگر کسی می گوید که از شنیدن خبر خوشحال است، اما لبخندش مصنوعی به نظر می رسد، ممکن است دروغ می گوید.

یا اگر کسی می گوید که احساس اضطراب نمی کند، اما دستانش را مدام تکان می دهد، ممکن است احساس اضطراب می کند، اما نمی خواهد این را نشان دهد.

افراد باهوش عاطفی از عدم تطابق برای درک بهتر دیگران استفاده می کنند.

آنها می توانند از آن برای تشخیص دروغگویی، شناسایی احساسات واقعی دیگران و ایجاد روابط قوی تر استفاده کنند.

در اینجا چند نکته برای بهبود توانایی شما در تشخیص عدم تطابق آورده شده است:

 • به زبان بدن و کلمات فرد توجه کنید.
 • به دنبال نشانه های متناقض باشید.
 • از زمینه آگاه باشید.

با تمرین، می توانید عدم تطابق را مانند یک متخصص تشخیص دهید.

در اینجا یک مثال عامیانه از عدم تطابق آورده شده است:

فرض کنید دوستتان به شما می گوید که عاشق غذای جدیدی که در رستوران محلی امتحان کرده است.

اما وقتی به صورتش نگاه می کنید، می بینید که لبخندش مصنوعی به نظر می رسد و چشمانش کمی گشاد شده اند.

در این مورد، شما ممکن است متوجه شوید که دوستتان در واقع از غذا لذت نمی برد، اما نمی خواهد این را به شما بگوید.


۳) شک به خود

همه ما گاهی اوقات احساس شک به خود می کنیم. افراد باهوش عاطفی می توانند این شک را در دیگران تشخیص دهند.

آنها به دنبال نشانه هایی مانند عدم اعتماد به نفس در توانایی های خود، پایین آوردن دستاوردها و یا استفاده از کلمات و عبارات منفی در مورد خود هستند.

به عنوان مثال، اگر کسی می گوید “من مطمئن نیستم که بتوانم این کار را انجام دهم”، “من به اندازه کافی خوب نیستم” یا “من همیشه کارها را به هم می ریزم”، ممکن است احساس شک به خود کند.

افراد باهوش عاطفی از تشخیص شک به خود برای کمک به دیگران استفاده می کنند.

آنها می توانند به دیگران کمک کنند تا بر شک به خود غلبه کنند و اعتماد به نفس خود را افزایش دهند.

در اینجا چند نکته برای تشخیص شک به خود آورده شده است:

 • به کلمات و عباراتی که شخصی هنگام صحبت در مورد توانایی ها، دستاوردها یا اهداف خود از آن استفاده می کند توجه کنید.
 • به دنبال نشانه هایی مانند عدم اعتماد به نفس در توانایی های خود، پایین آوردن دستاوردها و یا استفاده از کلمات و عبارات منفی در مورد خود باشید.
 • از زمینه آگاه باشید.

با تمرین، می توانید شک به خود را مانند یک متخصص تشخیص دهید.

در اینجا یک مثال عامیانه از شک به خود آورده شده است:

فرض کنید دوستتان قرار است در یک مسابقه دو شرکت کند. او به شما می گوید که نگران این است که نتواند در مسابقات اول شود. او می گوید که “من خیلی کند هستم” و “من مطمئن نیستم که می توانم آن را انجام دهم.”

در این مورد، ممکن است متوجه شوید که دوستتان احساس شک به خود می کند. شما می توانید به او کمک کنید تا بر این شک غلبه کند و با گفتن چیزی مانند “من مطمئن هستم که می توانی آن را انجام دهی” یا “من به تو ایمان دارم” از او حمایت کنید.

۴) ریز بیان

افراد باهوش عاطفی می توانند احساسات دیگران را حتی زمانی که آنها سعی می کنند احساسات خود را پنهان کنند، تشخیص دهند.

آنها به دنبال نشانه هایی مانند تغییر در حالت چهره، حرکات چشم و لحن صدا هستند.

ریز بیان ها، یا عبارات صورت کوتاهی که فقط برای چند ثانیه دوام می آورند، یکی از بهترین راه ها برای تشخیص احساسات واقعی دیگران است.

در اینجا هفت احساس جهانی وجود دارد که در ریز بیان ها شناخته شده است:

 • خوشبختی: لبخند زدن، چشمان درخشان، و خطوط خنده در اطراف چشم
 • غمگینی: اخم کردن، چشمان گریان، و لب های پایین کشیده
 • ترس: چشمان گشاد، پلک زدن سریع، و لب های جمع شده
 • خشم: پیشانی چین خورده، ابروها بالا رفته، و فک سفت
 • تعجب: چشمان گرد، دهان باز، و سر کج
 • انزجار: بینی جمع شده، لب های جمع شده، و چروک پیشانی

ریز بیان ها در فرهنگ های مختلف یکسان هستند و به بیان فرهنگی احساسات گره خورده نیستند.

در اینجا چند نکته برای تشخیص ریز بیان ها آورده شده است:

 • به چهره فرد توجه کنید.
 • به دنبال تغییرات ناگهانی در حالت چهره باشید.
 • از زمینه آگاه باشید.

با تمرین، می توانید ریز بیان ها را مانند یک متخصص تشخیص دهید.

در اینجا یک مثال عامیانه از ریز بیان ها آورده شده است:

فرض کنید در حال صحبت با دوست خود هستید و او به شما می گوید که در کار جدید خود بسیار خوشحال است. اما شما متوجه می شوید که او در حال اخم کردن است و خطوط خنده در اطراف چشمانش وجود ندارد.

در این مورد، ممکن است متوجه شوید که دوستتان واقعاً خوشحال نیست و فقط سعی می کند احساسات خود را پنهان کند. شما می توانید با پرسیدن سوالاتی مانند “آیا همه چیز درست است؟” یا “آیا چیزی وجود دارد که بتوانم برای کمک انجام دهم؟” بیشتر در مورد احساسات او بپرسید.


۵) سطح استرس

افراد باهوش عاطفی می توانند استرس دیگران را حتی زمانی که سعی می کنند آن را پنهان کنند، تشخیص دهند.

آنها به دنبال نشانه هایی مانند افزایش تنش، تغییر در لحن صدا یا رفتارهای تکراری هستند.

در اینجا چند نشانه از استرس آورده شده است:

 • تنش عضلانی: فک سفت، شانه های بالا رفته، و عضلات گردن تنش
 • تغییر در لحن صدا: صدای بلندتر، سریعتر، یا آرام تر
 • رفتارهای تکراری: جویدن ناخن، دست و پا زدن با اشیاء، یا کشیدن لباس

افراد باهوش عاطفی از تشخیص استرس برای کمک به دیگران استفاده می کنند.

آنها می توانند به دیگران کمک کنند تا با استرس خود کنار بیایند و از آسیب رساندن به آنها جلوگیری کنند.

در اینجا چند نکته برای تشخیص استرس آورده شده است:

 • به فرد توجه کنید.
 • به دنبال نشانه های افزایش تنش باشید.
 • از زمینه آگاه باشید.

با تمرین، می توانید استرس را مانند یک متخصص تشخیص دهید.

در اینجا یک مثال عامیانه از استرس آورده شده است:

فرض کنید در حال صحبت با دوست خود هستید و او در حال صحبت در مورد یک پروژه کاری است که در آن استرس دارد. او به نظر می رسد عصبی است و شانه هایش بالا رفته اند. او همچنین سریع تر از حد معمول صحبت می کند.

در این مورد، ممکن است متوجه شوید که دوستتان تحت استرس زیادی قرار دارد. شما می توانید با پرسیدن سوالاتی مانند “آیا می توانم در مورد آن به شما کمک کنم؟” یا “آیا می خواهید در مورد آن صحبت کنید؟” از او حمایت کنید.

۶) فرسودگی عاطفی

فرسودگی عاطفی زمانی اتفاق می افتد که کسی احساس می کند دیگر نمی تواند با نیازهای عاطفی دیگران کنار بیاید.

این می تواند باعث احساسات مختلفی شود، از جمله:

 • خستگی مزمن
 • از دست دادن اشتیاق
 • جدا شدن از دیگران
 • افسردگی
 • اضطراب

افراد باهوش عاطفی می توانند نشانه های فرسودگی عاطفی را در دیگران تشخیص دهند.

آنها به دنبال نشانه هایی مانند:

 • افزایش تنش
 • تغییر در لحن صدا
 • رفتارهای تکراری
 • کاهش اشتیاق
 • جدا شدن از دیگران

افراد باهوش عاطفی از تشخیص فرسودگی عاطفی برای کمک به دیگران استفاده می کنند.

آنها می توانند به دیگران کمک کنند تا با فرسودگی عاطفی خود کنار بیایند و از آسیب رساندن به آنها جلوگیری کنند.

در اینجا چند نکته برای تشخیص فرسودگی عاطفی آورده شده است:

 • به فرد توجه کنید.
 • به دنبال نشانه های افزایش تنش باشید.
 • از زمینه آگاه باشید.

با تمرین، می توانید فرسودگی عاطفی را مانند یک متخصص تشخیص دهید.

در اینجا یک مثال عامیانه از فرسودگی عاطفی آورده شده است:

فرض کنید دوست شما یک معلم است و در حال تدریس در یک مدرسه پرجمعیت است. او به نظر می رسد خسته است و اشتیاق سابق خود را به تدریس ندارد. او همچنین بیشتر از حد معمول از دیگران فاصله می گیرد.

در این مورد، ممکن است متوجه شوید که دوستتان دچار فرسودگی عاطفی شده است. شما می توانید با پرسیدن سوالاتی مانند “آیا همه چیز درست است؟” یا “آیا چیزی وجود دارد که بتوانم برای کمک انجام دهم؟” از او حمایت کنید.

نکته مهمی که افراد باهوش عاطفی به آن توجه می کنند این است که فرسودگی عاطفی می تواند از هر فردی، صرف نظر از موقعیت یا شغلش، تأثیر بگیرد.

اگر نگران هستید که ممکن است دچار فرسودگی عاطفی شده باشید، مهم است که به دنبال کمک باشید.


۷) لحن صدا

افراد باهوش عاطفی می توانند لحن صدا را مانند کتاب بخوانند.

آنها به دنبال نشانه هایی مانند زیر و بم، حجم و سرعت صدا هستند.

به عنوان مثال، اگر کسی صدایی با زیر و بم پایین و آرام داشته باشد، ممکن است احساس غم یا افسردگی کند.

یا اگر کسی صدایی با زیر و بم بالا و سریع داشته باشد، ممکن است احساس هیجان یا عصبانیت کند.

افراد باهوش عاطفی از توانایی خود در خواندن لحن صدا برای درک بهتر دیگران استفاده می کنند.

آنها می توانند از این اطلاعات برای برقراری ارتباط موثرتر، ایجاد روابط قوی تر و کمک به دیگران استفاده کنند.

در اینجا چند نکته برای بهبود توانایی شما در خواندن لحن صدا آورده شده است:

 • به لحن صدا توجه کنید.
 • به دنبال تغییرات ظریف در زیر و بم، حجم و سرعت باشید.
 • از زمینه آگاه باشید.

با تمرین، می توانید لحن صدا را مانند یک متخصص بخوانید.

در اینجا یک مثال عامیانه از لحن صدا آورده شده است:

فرض کنید دوست شما در حال صحبت در مورد یک مصاحبه کاری است که اخیراً انجام داده است. او به نظر می رسد هیجان زده است و صدای او سریع و پر انرژی است.

در این مورد، ممکن است متوجه شوید که دوستتان برای مصاحبه کاری خود هیجان زده است. شما می توانید با پرسیدن سوالاتی مانند “چطور مصاحبه بود؟” یا “آیا فکر می کنی برای شغل مناسب هستی؟” از او حمایت کنید.

نکته مهمی که افراد باهوش عاطفی به آن توجه می کنند این است که لحن صدا می تواند به سرعت تغییر کند.

اگر کسی را می شناسید که به نظر می رسد احساسات متناقضی دارد، مهم است که به لحن صدا توجه کنید.

این می تواند به شما کمک کند تا بفهمید که چه چیزی در حال رخ دادن است و چگونه می توانید حمایت کنید.


۸) کناره گیری اجتماعی

افراد باهوش عاطفی می توانند احساسات دیگران را درک کنند، حتی اگر آن احساسات را پنهان کنند.

آنها می توانند تشخیص دهند که چه زمانی فردی احساس تنهایی یا جدایی می کند.

در این مواقع، افراد باهوش عاطفی سعی می کنند آن فرد را وارد تعامل کنند و به او احساس راحتی و حمایت دهند.

در اینجا چند نکته برای کمک به افراد کناره گیر اجتماعی آورده شده است:

 • به آن ها سلام کنید و از آن ها بپرسید که حالشان چطور است.
 • به آن ها پیشنهاد دهید که به یک فعالیت گروهی بپیوندند.
 • از آن ها در مورد خودشان بپرسید و به آن ها گوش دهید.

با انجام این کارها، می توانید به افراد کناره گیر اجتماعی کمک کنید تا احساس کنند که بخشی از جامعه هستند.

در اینجا یک مثال عامیانه از کناره گیری اجتماعی آورده شده است:

فرض کنید در یک مهمانی هستید و می بینید که شخصی تنها نشسته و با کسی صحبت نمی کند.

شما می توانید با نزدیک شدن به آن شخص و سلام کردن شروع کنید.

سپس می توانید از او بپرسید که از مهمانی لذت می برد یا خیر.

اگر او به نظر می رسد که در جمع احساس راحتی نمی کند، می توانید از او بپرسید که آیا دوست دارد با شما صحبت کند یا خیر.

با انجام این کار، می توانید به آن شخص کمک کنید تا احساس راحتی بیشتری کند و از مهمانی لذت بیشتری ببرد.

نکته مهمی که افراد باهوش عاطفی به آن توجه می کنند این است که کناره گیری اجتماعی می تواند دلایل مختلفی داشته باشد.

برخی از افراد ممکن است به دلیل خجالتی بودن یا عدم اعتماد به نفس، از جمع دوری کنند.

برخی دیگر ممکن است به دلیل احساس ناامنی یا طرد شدن، از جمع دوری کنند.

مهم است که قبل از قضاوت در مورد فردی که از جمع دوری می کند، دلایل او را درک کنید.


۹) لبخندهای واقعی

لبخندهای واقعی و لبخندهای اجباری دو چیز متفاوت هستند.

لبخندهای واقعی از ته دل می آیند و کل صورت را درگیر می کنند.

لبخندهای اجباری فقط از دهان می آیند و معمولاً مصنوعی به نظر می رسند.

افراد باهوش عاطفی می توانند لبخندهای واقعی را از لبخندهای اجباری تشخیص دهند.

آنها به دنبال نشانه هایی مانند چین و چروک در اطراف چشم هستند که نشان می دهد لبخند واقعی است.

در اینجا چند نکته برای تشخیص لبخندهای واقعی آورده شده است:

 • به اطراف چشم شخص توجه کنید.
 • اگر چین و چروک در اطراف چشمان او وجود دارد، احتمالاً لبخند واقعی است.
 • به صدای شخص توجه کنید.
 • لبخند واقعی معمولاً با صدایی شاد و پرانرژی همراه است.

با تمرین، می توانید لبخندهای واقعی را مانند یک متخصص تشخیص دهید.

در اینجا یک مثال عامیانه از لبخندهای واقعی آورده شده است:

فرض کنید دوست شما به تازگی خبر خوبی دریافت کرده است.

او لبخند می زند و چین و چروک های خوشبختی در اطراف چشمانش وجود دارد.

در این مورد، می توانید مطمئن باشید که دوست شما لبخند واقعی می زند.

نکته مهمی که افراد باهوش عاطفی به آن توجه می کنند این است که لبخندهای واقعی می توانند نشانه ای از احساسات مثبت واقعی باشند.

اگر کسی لبخند واقعی می زند، احتمالاً خوشحال، راضی یا عاشق است.

تشخیص لبخندهای واقعی می تواند به شما کمک کند تا بهتر افراد دیگر را درک کنید و روابط قوی تری با آنها ایجاد کنید.


۱۰) چشم

چشم ها می توانند چیزهای زیادی در مورد احساسات ما بگویند.

افراد باهوش عاطفی به حرکات چشم، تماس چشمی و اندازه مردمک توجه می کنند.

حرکات چشم می تواند نشان دهنده احساساتی مانند اعتماد به نفس، اضطراب یا عدم صداقت باشد.

تماس چشمی می تواند نشان دهنده علاقه، توجه یا عدم اعتماد باشد.

اندازه مردمک می تواند نشان دهنده احساساتی مانند هیجان، علاقه یا ترس باشد.

در اینجا چند نکته برای خواندن احساسات از طریق چشم آورده شده است:

 • به حرکات چشم شخص توجه کنید.
 • اگر شخص به اطراف نگاه می کند یا از تماس چشمی اجتناب می کند، ممکن است احساس اضطراب یا عدم اعتماد کند.
 • اگر شخص به شما خیره می شود، ممکن است احساس اعتماد به نفس یا علاقه کند.
 • به اندازه مردمک شخص توجه کنید.
 • اگر مردمک ها گشاد شده اند، شخص ممکن است احساس هیجان، علاقه یا ترس کند.

با تمرین، می توانید چشم ها را مانند یک متخصص بخوانید.

در اینجا یک مثال عامیانه از زبان بدن چشم آورده شده است:

فرض کنید در حال صحبت با دوست خود هستید و او به شما خیره می شود.

در این مورد، می توانید مطمئن باشید که دوست شما به شما علاقه مند است و به آنچه می گویید گوش می دهد.

نکته مهمی که افراد باهوش عاطفی به آن توجه می کنند این است که زبان بدن چشم می تواند به سرعت تغییر کند.

اگر کسی احساسات متناقضی دارد، مهم است که به زبان بدن چشم توجه کنید.

این می تواند به شما کمک کند تا بفهمید که چه چیزی در حال رخ دادن است و چگونه می توانید حمایت کنید.


افکار نهایی

افراد باهوش عاطفی می توانند احساسات دیگران را به خوبی درک کنند.

آنها می توانند احساسات زیربنایی را ببینند، حتی اگر آن احساسات را پنهان کنند.

آنها همچنین می توانند تشخیص دهند که دیگران چگونه با احساسات خود کنار می آیند.

این مهارت ها به آنها کمک می کند تا با دیگران ارتباط معناداری برقرار کنند.

در اینجا چند مثال عامیانه از هوش عاطفی آورده شده است:

 • فرض کنید دوست شما در مورد یک مصاحبه کاری که اخیراً انجام داده است، با شما صحبت می کند. او به نظر می رسد هیجان زده است، اما عصبی هم هست.

یک فرد باهوش عاطفی ممکن است بگوید: “به نظر می رسد که از این مصاحبه هیجان زده هستی، اما عصبی هم هستی. آیا می خواهی در مورد آن صحبت کنی؟”

 • فرض کنید در حال صحبت با یک همکار هستید که به نظر می رسد خسته و فرسوده است.

یک فرد باهوش عاطفی ممکن است بگوید: “به نظر می رسد امروز خسته هستی. آیا می توانم کاری برای کمک انجام دهم؟”

افراد باهوش عاطفی می توانند در زندگی شخصی و حرفه ای خود از این مهارت ها بهره مند شوند.

در زندگی شخصی، می توانند روابط قوی تری با دیگران ایجاد کنند.

در زندگی حرفه ای، می توانند ارتباط موثرتری با همکاران و مشتریان خود برقرار کنند.

اگر می خواهید هوش عاطفی خود را بهبود بخشید، می توانید کارهای زیر را انجام دهید:

 • به احساسات خود توجه کنید.
 • به احساسات دیگران توجه کنید.
 • از مهارت های گوش دادن فعال استفاده کنید.
 • بازخورد باز و صادقانه ارائه دهید.

هوش عاطفی یک مهارت ارزشمند است که می تواند به شما کمک کند تا زندگی شادتر و موفق تری داشته باشید.